Home → Obiectivele Proiectului

Obiectiv general

Obiectiv general

Îmbunătăţirea performanţei administrative şi eficienţei organizaţionale a autorităţii publice a oraşului Bălan.

Obiective specifice

  • îmbunătăţirea calităţii procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ al administraţiei publice locale a oraşului Bălan;
  • îmbunătăţirea nivelului abilităţilor în formarea de politici publice şi planificare strategică la nivelul administraţiei publice locale;
  • creşterea capacităţii de atragere a finanţărilor nerambursabile la nivel local;
  • creşterea nivelului de instruire al personalului implicat în elaborarea, revizuirea periodică, precum şi implementarea strategiei de dezvoltare a oraşului Bălan;
  • creşterea capacităţii de analiză, gestionare şi prelucrare a informaţiilor la nivelul administraţiei publice locale, într-un cadru informaţional performant;
  • creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a dezvolta parteneriate inter-instituţionale în scopul dezvoltării strategice comunitare.

Scop


Revizuirea şi actualizarea strategiei actuale de dezvoltare a oraşului Bălan în scopul elaborării unei strategii funcţionale, asumată de către întreaga comunitate în mod participativ, axată pe obiective concrete de dezvoltare, cu indicarea surselor optime de finanţare şi a instituţiilor/factorilor de interes instruiţi în acest scop şi responsabili de implementarea acesteia, în condiţii de competenţă instituţională.