Home → Grupul tinta

Grupul ţintă al proiectului care este direct vizat de implementarea şi rezultatele proiectului este constituit de administraţia publică locală a oraşului Bălan, respectiv instituţii subordonate (instituţiile de învăţământ, sănătate, servicii publice şi de utilitate publică) şi angajaţii acesteia, personal contractual şi funcţionari publici, după cum urmează:

 • personal de conducere: 15 persoane, din care 11 personal contractual şi 4 funcţionari publici;
 • personal de execuţie: 27 de persoane, din care 11 personal contractual şi 16 funcţionari publici.

Aceste 42 de persoane vor fi direct implicate direct în procesul de revizuire, actualizare şi ulterioară implementare a strategiei de dezvoltare a oraşului.

Grupul ţintă care va fi indirect, pe termen mediu şi lung afectat pozitiv de implementarea şi rezultatele proiectului nostru este reprezentat de întreaga comunitate locală, alcătuită dintr-un număr de 7902 locuitori.

Cei 42 de angajaţi vor participa la cursurile de instruire şi/sau specializare organizate în cadrul proiectului.

Relevanţa instruirii personalului de conducere şi de execuţie care va fi selectat pentru participarea la cursuri (prin dispoziţie a primarului) este maximă, întrucât creşterea performanţelor profesionale la nivelul direcţiilor şi instituţiilor menţionate mai sus este strict necesară pentru asigurarea în bune condiţii a activităţii, pentru creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de către administraţia publică locală.

De asemenea, caracterul instruirii şi selecţia personalului care va participa la cursuri va ţine cont şi de posibilitatea asigurării sustenabilităţii şi, pe cât posibil, a dezvoltării activităţii instituţiilor, direcţiilor menţionate, prin utilizarea unor instrumentele financiare europene, respectiv prin conceperea şi implementarea unor proiecte cu finanţare externă (în condiţiile în care astfel de resurse au fost sporadic atrase până în prezent).

Menţionăm, de asemenea, că se are în vedere analizarea cu seriozitate a oportunităţii privind participarea personalului de conducere şi de execuţie la cursurile oferite prin intermediul proiectului de faţă, luându-se în considerare posibilitatea ca unele persoane să participe la multiple cursuri şi instruiri (motiv pentru care în stabilirea graficului de activităţi s-a avut în vedere evitarea suprapunerii în timp a acestora).

De asemenea, personalul de conducere şi de execuţie selectat pentru participarea la cursuri şi instruiri va fi cooptat în grupurile de lucru privind actualizarea strategiei, aceştia devenind astfel promotori şi implementatori ai unor activităţi semnificative pentru proiectul de faţă (în speţă elaborarea şi ulterior implementarea strategiei de dezvoltare a localităţii, sporirea capacităţii decizionale, dezvoltarea politicilor publice, crearea de parteneriate interinstituţionale).

Instituţiile şi direcţiile din cadrul cărora provin cei 42 de membrii ai grupului ţintă sunt următoarele:

 • Primăria Oraşului Bălan,
 • Liceul Liviu Rebreanu,
 • Şcoala Generală Geo Bogza,
 • Şcoala Generală Nr. 1,
 • Grădiniţa Floare de Colţ şi Licurici,
 • Centrul de Zii pentru Copii 1-3 ani,
 • Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie,
 • Casa de Cultură Orăşenească,
 • Baza sportivă orăşenească,
 • Cabinetul Medical Şcolar,
 • Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
 • Serviciul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară,
 • Serviciul Financiar - Contabil,
 • Biroul de integrare europeană,
 • Biroul resurse umane.