Home → Evenimente

Comunicat Final de Presa

Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Bălan


Primăria Oraşului Bălan anunţă finalizarea activităţilor proiectului: „Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Bălan”.
Conferinţa de presă a finalizării proiectului va avea loc luni, 14 mai 2012, începând cu orele 15.00, la nivelul sălii de conferinţe a S.C. A-KIM S.R.L. Bălan.
Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, Operaţiunea 4: „Strategii de Dezvoltare Locală”, număr de înregistrare al Cererii de finanţare la Autoritatea de Management: 386.735 din 01.09.2009, COD SMIS: 12864.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 641.596,63 RON, din care 628.764,7 RON reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 12.831,93 RON reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. Durata de implementare a proiectului a fost de 18 luni.


Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea performanţei administrative şi eficienţei organizaţionale a autorităţii publice a oraşului Bălan.
Scopul proiectului a vizat revizuirea şi actualizarea strategiei actuale de dezvoltare a oraşului Bălan în scopul elaborării unei strategii funcţionale, asumată de către întreaga comunitate în mod participativ, axată pe obiective concrete de dezvoltare, cu indicarea surselor optime de finanţare şi a instituţiilor/factorilor de interes instruiţi în acest scop şi responsabili de implementarea acesteia, în condiţii de competenţă instituţională.
Grupul ţintă al proiectului care a fost direct vizat de implementarea şi rezultatele acestuia este constituit de administraţia publică locală a oraşului Bălan, respectiv instituţii subordonate (instituţiile de învăţământ, sănătate, servicii publice şi de utilitate publică) şi angajaţii acesteia, personal contractual şi funcţionari publici.

Activităţi principale derulate prin intermediul proiectului:
• Constituirea formală şi dotarea corespunzătoare a unui birou de management de proiecte;
• Revizuirea şi actualizarea strategiei de dezvoltare a Oraşului Bălan;
• Organizarea şi implementarea unui curs de „manager de proiect” pentru 14 beneficiari;
• Organizarea şi implementarea unui curs ECDL pentru 28 de beneficiari;
• Participarea la sesiune de instruire „managementul achiziţiilor publice” a unui nr. de 5 persoane;
• Participarea la sesiunea de instruire în domeniul „managementul resurselor umane” a unui nr. de 5 persoane;
• Participarea la sesiunea de „management financiar” a unui nr. de 5 persoane;
• Participarea la diverse alte instruiri necesare revizuirii şi actualizării strategiei a tuturor factorilor implicaţi;
• Concepere, editare, tipărire şi distribuire materiale tipărite, conţinând strategia care va rezulta în urma implementării proiectului, diverse suporturi de curs, informaţii despre proiect şi finanţatori şi exemplificare şi evidenţiere a întregii experienţe;

Comentarii

Nume

Mesaj

Introduceti codul de verificare de mai jos: