Home → Evenimente

Anunț Finalizare proiect – 15 mai 2012

Primăria Oraşului Bălan anunţă finalizarea activităţilor proiectului: „Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Bălan”.

Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, Operaţiunea 4: „Strategii de Dezvoltare Locală”, număr de înregistrare al Cererii de finanţare la Autoritatea de Management: 386.735 din 01.09.2009, COD SMIS: 12864 şi a fost implementat în perioada: 16.11.2010 – 15.05.2012.

Echipa de management a proiectului mulţumeşte pe această cale membrilor Consiliului Local Bălan, Primarului Mihai Mereş şi Viceprimarului Nistor Imre, precum şi colegilor din aparatul propriu al autorităţii locale şi din instituţiile subordonate acesteia, pentru implicarea în activităţile proiectului şi susţinerea acestuia.

Considerăm că, împreună cu toţi factorii implicaţi, precum şi în colaborare cu consultanţii de specialitate am reuşit să realizăm o strategie de dezvoltare a localităţii profesională, care poate fi însuşită şi implementată în anii ce urmează.

Ne exprimăm speranţa că această etapă, de finalizare a proiectului nostru, constituie un punct de start în evoluţia şi dezvoltarea strategică a Oraşului Bălan.

Primăria Oraşului Bălan

Echipa de Proiect


Pentru vizualizarea broşurii informative privind activităţile derulate şi rezultatele proiectului daţi click aici!

Comentarii

Nume

Mesaj

Introduceti codul de verificare de mai jos: