Home → Evenimente

Finalizare curs „Dezvoltare Durabilă”

În perioada 29 februarie -1 martie 2012 s-a organizat cursul „Dezvoltare Durabilă”, având ca scop furnizarea de informaţii cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă, cadrul legislativ naţional şi european în domeniu, principii generale.

Participanţii la curs au fost un număr de 28 de persoane (15 de conducere şi 13 de execuţie), personal contractul şi funcţionari publici, angajaţi în cadrul Primăriei oraşului Bălan şi instituţiilor subordonate (instituţiile de învăţământ, centre sociale şi medicale, centre culturale, sportive, etc.).

Cursul a fost organizat de către CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂLAN, prin echipa de proiect, în colaborare cu Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului Hăşmaş.

La finalul cursului s-au înmânat participanţilor un număr de 28 de certificate de participare.

respectiv: Concepte de bază ale tehnologiei informației, Sisteme operaționale, Procesare text Word (Office 2007), Calcul tabelar Excel (Office 2007), Prezentări și grafică Power Point (Office 2007), Access Baze de Date (Office 2007), Informații și comunicare - Internet.

Cursul a fost prestat conform contractului încheiat cu Primăria Bălan de către SC. DELTA INFO-LINE S.R.L. Gheorgheni, furnizor acreditat de cursuri de formare E.C.D.L. înregistrată în Registrul Comerţului al jud. Harghita sub nr. J19/1125/2004.

Participanţii, în număr total de 28 de persoane (7 de conducere şi 21 de execuţie, funcţionari publici şi personal contractual), au fost constituiți de către angajaţi ai Primăriei oraşului Bălan si instituţiilor subordonate (Grădiniţa Floarea de Colt, Şcoala Generala Geo Bogza, Şcoala Generala nr. 1, Grupul Şcolar Liviu Rebreanu, Casa de Cultură a oraşului Bălan, Serviciul Public de Apă, Canalizare şi Salubritate).

Examinările au fost organizate astfel: în data de 24.11.2011 (pentru Modulele 2 şi 6), în 08.12.2011 (pentru modulele 3 şi 7), în 22.12.2011 (modulele 1 şi 4), în data de 16.01.2012 (Modulul 5) şi în data de 19.01.2012 s-a organizat sesiunea de reexaminări.

În urma examinărilor, mediile rezultate au fost in proporţie foarte mare între 80-100 de puncte: 17 cursanţi au obţinut note intre 80 si 90 şi 11 cursanţi au obţinut note intre 90 si 100. Examinările au fost susţinute în sistem automat (online) conform Programei ECDL România/Versiunea Syllabus 5.0.

Modulul cu cel mai mare punctaj (92,21) a fost Modulul II iar cel mai scăzut punctaj s-a realizat la Modulul 7 (85,43 puncte).

La finalul cursului s-au înmânat participanţilor un număr de 28 de permise ECDL Complet şi 28 de certificate de participare.

Comentarii

Nume

Mesaj

Introduceti codul de verificare de mai jos: