Home → Echipa de Proiect

La stabilirea echipei de management al proiectului s-au luat în considerare experienţa, calificarea şi disponibilitatea persoanelor ce vor fi implicate în derularea activităţilor proiectului. Astfel, echipa de management propusă, numită prin dispoziţie a Primarului are următoarea componenţă:

Nume/ prenume Funcţia propusă în cadrul proiectului Responsabilităţi principale
Palferenţ Ramona-Maria
CV
Manager de proiect
 • Constituire echipă de lucru în cadrul proiectului;
 • Supervizare şi organizare proceduri de achiziţii bunuri şi servicii;
 • avizarea rapoartelor de progres financiare şi narative, precum şi a rapoartelor finale;
 • participare la organizarea conferinţelor de presă ;
 • participare la procedura de selecţie a grupurilor ţintă;
 • avizarea documentaţiilor de achiziţii;
 • participare la evaluarea chestionarelor de măsurare a nivelului de satisfacţie al beneficiarilor.
 • Întocmirea rapoartelor periodice de evaluare internă a membrilor echipei de proiect şi a activităţilor acestora.
 • Supervizarea şi monitorizarea activităţilor de organizare a cursurilor de instruire, precum şi a trening-urilor.
Kovacs Marcelina
CV
Responsabil financiar
 • participare la organizarea conferinţelor de presă;
 • participare la organizarea şi implementarea activităţilor de achiziţii de produse în conformitate cu bugetul proiectului şi legislaţia în vigoare;
 • întocmirea rapoartelor financiare de progres trimestriale şi finale;
 • organizarea şi implementarea activităţilor financiar-contabile a proiectului;
 • participare organizarea instruirilor din cadrul proiectului.
Kovacs Robert
CV
Responsabil administrativ
 • participare la organizarea conferinţelor de presă;
 • organizarea procedurilor de selecţie a grupului ţintă;
 • participare la întocmirea materialelor promoţionale şi de vizibilitate ale proiectului;
 • evaluarea nevoilor de instruire a membrilor grupului ţintă;
 • realizarea, aplicarea şi evaluarea chestionarelor de măsurare a nivelului de satisfacţie al beneficiarilor.
 • Întocmirea rapoartelor narative de progres trimestriale şi finale;
 • Menţinerea legăturilor permanente între grupul ţintă, beneficiari, şi echipa de proiect.
 • Colaborează şi sprijină firmele/organizaţiile de consultanţă şi instruire din cadrul proiectului;
 • Organizarea şi implementarea sesiunilor de instruire cu privire la dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse;

Iojiban Gheorghe
CV
Responsabil Tehnic
 • Responsabil cu partea de editare şi design a materialelor informaţionale produse în cadrul proiectului;
 • Colaborează la infrastructura electronică achiziţionată în cadrul proiectului;
 • Participă la organizarea trainningurilor, cursurilor şi conferinţelor de presă;
 • Contribuie la diseminarea informaţiilor din proiect în cadrul campaniilor de informare propuse;
 • Contribuie la organizarea grupurilor de lucru implicate în colectarea informaţiilor şi elaborarea strategiei de dezvoltare locale;
 • Înregistrează prin intermediul aparatului de filmat propus spre achiziţionare principalele activităţi ale proiectului;
Panaite Viorica
CV
Responsabil cu achiziţiile
 • organizarea şi implementarea activităţilor de achiziţii de produse în conformitate cu bugetul proiectului şi legislaţia în vigoare;
 • urmărirea modului de îndeplinire a criteriilor de calitate şi cantitate în relaţie cu furnizorii de bunuri şi servicii;
 • cooperare cu responsabilul financiar pentru elaborarea rapoartelor financiare periodice şi finale;
 • cooperare cu responsabilul financiar pentru ţinerea evidenţelor contabile aferente proiectului;
 • coordonează procedurile de achiziţii publice în concordanţă cu prescripţiile dezvoltării durabile, urmărind, pe cât posibil, achiziţionarea de produse care să satisfacă standardele ecologice de protecţie a mediului;

Membrii echipei de proiect sunt angajaţi în cadrul administraţiei publice locale.