Home → Cursuri de instruire/specializare

Cursurile de instruire/specializare care vor fi organizate in cadrul proiectului:

Nr. crt Denumire curs Tipul de certificat eliberat la absolvire Nivelul de studii necesar durata estimată a cursului PARTICIPANŢI
total participanţi Personal de conducere Personal de execuţie
1 Manager de proiect Calificare nivel I COR 241919 Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă Minim 5 zile 14 7 7
Certificat de absolvire acreditat CNFPA
2 Management financiar Calificare nivel I Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă Minim 5 zile 5 0 5
Manager financiar- cod COR 123110;
3 Management resurse umane Calificare nivel I Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă Minim 5 zile 5 0 5
Certificat de absolvire acreditat CNFPA
COR 123207
4 ECDL complet Certificat ECDL complet Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat Minim 21 zile 28 7 21
5 ECDL avansat Certificat ECDL avansat Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat Minim 21 zile 14 7 7
6 Achiziţii publice Certificat de absolvire autorizat CNFPA Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă Minim 5 zile 5 0 5
Expert achizitii publice - Cod COR: 241940
7 Planificare strategică Certificat de participare Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat Minim 1 zi 15 15 0
8 Politici publice Certificat de participare Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat Minim 1 zi 15 15 0
9 Dezvoltarea şi implementarea parteneriatelor inter instituţionale Certificat de participare Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat Maxim 2 zile 28 15 13
10 Instruire in domeniul dezvoltării durabile Certificat de participare Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat Minim 1 zi 28 15 13
11 Instruire in domeniul egalităţii de şanse Certificat de participare Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 1 zi 28 15 13